KIEHL Veroclean Ekspresowy płyn do mycia gruntownego - BDT Service

KIEHL Veroclean Ekspresowy płyn do mycia gruntownego

od 416,97  z VAT

Ekspresowy płyn do mycia gruntownego

EAN: N/A SKU: KIE00037A Kategorie: , ,
KIEHL Veroclean Ekspresowy płyn do mycia gruntownego

Veroclean
Ekspresowy płyn do mycia gruntownego.

Właściwości:
Produkt o bardzo dużej sile czyszczenia przeznaczony do usuwania polimerów z podłóg pokrytych powłokami nawarstwionymi w wyniku długotrwałej pielęgnacji, których do tej pory nie można było usunąć całkowicie lub częściowo zwykłymi środkami do mycia gruntownego. Niskopieniący i bardzo skuteczny. Dzięki właściwością bardzo szybkiego rozpuszczania wymagany jest tylko krótki czas działania produktu na powłokę.

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, mydło < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, barwniki, substancje zapachowe
pH (koncentratu): ok. 9,5
pH (roztworu roboczego): ok. 9

Obszar zastosowania:
Do wodoodpornych, wrażliwych lub odpornych na działanie zasad podłóg takich jak: linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. W przypadku podłogi trudnej do zidentyfikowania należy sprawdzić przed pierwszym użyciem odporność materiału na działanie produktu.

Sposób użycia:
Mycie gruntowne podłóg pokrytych powłoką lub po pielęgnacji: 1-3 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, chwilę odczekać, szorować, w razie potrzeby wlać gorącą wodę do zbiornika, zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m?:
Mycie gruntowne: 90 ml.

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P302/352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P305/351/338 BW PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera: Butoxyethanol (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Veroclean Ekspresowy płyn do mycia gruntownego