Przesyłka i zwroty - BDT Service

Przesyłka, reklamacje i zwroty

Przesyłka

 1. Zamówione produkty mogą być (w zależności od wyboru Klienta) odebrane w siedzibie Sklepu lub dostarczane do Klientów sklepu za pośrednictwem firmy spedycyjnej pod adres wskazany w zamówieniu.
 2. Przesyłka może być realizowana wyłącznie na terenie Polski
 3. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, jego wagi, wielkości, sposobu płatności i sposobu dostawy.
 4. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w kwocie zamówienia
 5. Na wyraźne życzenie Klienta opłata za transport może być ujęta na osobnej fakturze VAT
 6. Dostarczenie towaru odbywa się pod adres wskazany w zamówieniu.
 7. Wszelkie zmiany w adresie dostawy zamówienia obowiązują wyłącznie po telefonicznym potwierdzeniu u pracownika Sklepu.

Czas dostawy

 1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze. W szczególnych przypadkach (towar na zamówienie sprowadzany z zagranicy) termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni roboczych.
 3. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: BDT SERVICE Iwona Kulasza, ul. Witosa 38, 15-660 Białystok.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar wraz kosztami dostawy w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.