Copex

od 35,74  z VAT

Płyn do mycia gruntownego ogólnego zastosowania

Wyczyść

Copex
Płyn do mycia gruntownego ogólnego zastosowania.

Właściwości:
Intensywnie czyszczący, niskopieniący płyn do mycia gruntownego przeznaczony przede wszystkim do elastycznych pokryć podłogowych wrażliwych na działanie zasad. Szybko i bezproblemowo usuwa powłoki polimerowe, filmy pielęgnacyjne i antyadhezyjne oraz zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Nie zawiera butylglikolu i NTA.

Skład(wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, mydło < 5%, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki pośredniczące w rozpuszczaniu, barwniki, substancje zapachowe. pH (koncentratu): ok. 9,5 pH (roztworu roboczego): ok. 9 Obszar zastosowania: Do wodoodpornych, zasadoodpornych i wrażliwych na działanie zasad pokryć podłogowych takich jak: linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. W przypadku podłogi trudnej do zidentyfikowania należy sprawdzić przed pierwszym użyciem odporność materiału na działanie produktu! Sposób użycia: Mycie gruntowne podłóg pokrytych powłoką lub po pielęgnacji: 1-3 L na 8 L zimnej wody. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać ok.10 min., szorować, w razie potrzeby wlać gorącą wodę do zbiornika, zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Zużycie na m?: Mycie gruntowne: 90 ml GHS 07, Uwaga (w koncentracie); H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Opakowanie: 6/1 L butelek w kartonie 10 L kanister

Wagabrak
Pojemność

, ,