KIEHL Copex Płyn do mycia gruntownego ogólnego zastosowania

od 291,05  z VAT

Płyn do mycia gruntownego ogólnego zastosowania

Wyczyść
Code EAN: SKU: KIE00025A Kategorie: , , ,

Copex
Płyn do mycia gruntownego ogólnego zastosowania.

Właściwości:
Intensywnie czyszczący, niskopieniący płyn do mycia gruntownego przeznaczony przede wszystkim do elastycznych pokryć podłogowych wrażliwych na działanie zasad. Szybko i bezproblemowo usuwa powłoki polimerowe, filmy pielęgnacyjne i antyadhezyjne oraz zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Nie zawiera butylglikolu i NTA.

Skład(wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, mydło < 5%, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki pośredniczące w rozpuszczaniu, barwniki, substancje zapachowe.
pH (koncentratu): ok. 9,5
pH (roztworu roboczego): ok. 9

Obszar zastosowania:
Do wodoodpornych, zasadoodpornych i wrażliwych na działanie zasad pokryć podłogowych takich jak: linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. W przypadku podłogi trudnej do zidentyfikowania należy sprawdzić przed pierwszym użyciem odporność materiału na działanie produktu!

Sposób użycia:
Mycie gruntowne podłóg pokrytych powłoką lub po pielęgnacji: 1-3 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać ok.10 min., szorować, w razie potrzeby wlać gorącą wodę do zbiornika, zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m2:
Mycie gruntowne: 90 ml

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować ochronę oczu.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
6/1 L butelek w kartonie
10 L kanister

Producent

KIEHL

Wagabrak
Pojemność

, ,