KIEHL ARCANDIS®-Powder 5 kg Proszek do mycia naczyń w zmywarkach

175,39  z VAT

Proszek do mycia naczyń w zmywarkach

Na stanie

ARCANDIS®-Powder
Proszek do mycia naczyń w zmywarkach.

Właściwości:
Proszek przeznaczony do mycia naczyń w zwykłych, domowych zmywarkach. Nadaje się również do zastosowania w zmywarkach półprofesjonalnych. Produkt usuwa wszelkie resztki jedzenia oraz zapewnia higieniczny i błyszczący wynik mycia. Znakomicie rozpuszcza osad po kawie i herbacie dzięki zawartości aktywnego tlenu. Zawarte w produkcie ochronne substancje antykorozyjne umożliwiają delikatne mycie naczyń szklanych. ARCANDIS®-Powder jest wolny od chloru i fosforanów, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego.

Skład (wg 648/2004/WE):
Wybielacz na bazie tlenu 5-15%, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, polikarboksylany <5%, fosfoniany 5%, enzymy (proteaza, amylaza).
pH (1 % roztwór) = ok. 10,9

Obszar zastosowania:
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Kryształ, ręcznie malowaną porcelanę, garnki i patelnie aluminiowe oraz sztućce z drewnianą rączką najlepiej myć ręcznie. Nie stosować do mycia srebra. Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji z ARCANDIS®-Splend i ARCANDIS®-Salt.

Sposób użycia:
Należy przestrzegać zaleceń producenta zmywarki. Przed załadowaniem naczyń do zmywarki usunąć z nich luźne zabrudzenia. Regularnie kontrolować czystość filtrów. Odpowiednio wcześniej uzupełnić komory przeznaczone na sól (zmiękczającą) oraz nabłyszczacz, a dozowanie dopasować do lokalnej twardości wody zgodnie z zaleceniami producenta. 18 g proszku wsypać do komory dozowania lub zbiornika zmywarki. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń dodać dodatkowo 18 g proszku do zbiornika zmywarki. Następnie wybrać program mycia i włączyć zmywarkę.

Zużycie:
Zużycie chemii zależy od specyfiki danego obiektu oraz programu mycia.

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337/313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH208 Zawiera: Subtylizyna. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/EG Art. 1!

Opakowanie:
5 kg pojemnik,
10 kg pojemnik

Waga5 kg