KIEHL Xon-forte Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego - BDT Service

KIEHL Xon-forte Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego

od 46,60  z VAT

Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego

EAN: N/A SKU: KIE00226A Kategorie: , ,
KIEHL Xon-forte Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego

Xon-forte
Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego.

Właściwości:
Usuwa zanieczyszczenia artykułami spożywczymi takimi jak: białko, tłuszcze, pozostałości po smażeniu i pieczeniu oraz przypalone zaskorupienia. Powierzchnie czyszczone Xonem-forte, na których przyrządza się potrawy należy koniecznie spłukać czystą wodą. Zaświadcza się o braku przeciwwskazań do stosowania produktu Xon-forte w obszarze spożywczym.

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, mydło < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, barwnik spożywczy (CI47005).
pH (koncentratu): ok. 13,5
pH (roztworu roboczego): ok. 13

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (Mycie powierzchni):
Xon-forte stosować nierozcieńczony. Konwektomaty, grille, piekarniki i itp. rozgrzać do temperatury ok. 30 ?C, urządzenie wyłączyć, powierzchnię pokryć pianą. Pozostawić na ok. 5-10 min., wyczyścić padem, dokładnie zmyć wodą, wytrzeć do sucha. Butelkę ze spryskiwaczem można ponownie napełnić z 5 L kanistra.
W przypadku dozowania automatycznego stosować się do zaleceń producenta urządzenia, produkt wlać do zbiornika lub podłączyć do odpowiednich węży dozujących. Mycie następuje automatycznie. Do przepłukania zalecamy stosowanie produktu ARCANDIS®-Splend.
Przy zmianie produktu dozownik i węże dozujące należy dokładnie przepłukać wodą.

Mycie /maszynowe mycie na mokro:
0,5 L na 8 L zimnej wody

Mycie pianą:
Zbiornik napełnić nierozcieńczonym produktem Xon-forte, wybrać ustawienie dyszy od 1:4 do 1:10.

Odpowiednie urządzenia aplikujące KIEHLA:
– butelka spryskująca 1,5 L, kod kol. czerwony,dysza pianowa PP (uszczelka EPDM)
– ciśnieniowe urządzenie spryskujące 5 L, dysza pianowa (uszczelka EPDM)

Mycie gruntowne:
1 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać ok. 10 min., szorować, zebrać brud, spłukać dokładnie czystą wodą.

Woda o temp. ok. 40-60° C przyśpiesza skuteczność działania produktu na zaskorupiałe zabrudzenia tłuszczowe. W przypadku osadów tłuszczowych lub białkowych rozprowadzić Xon-forte w odpowiednim stężeniu (zimny) a podczas szorowania podłogi stosować gorącą wodę ze zbiornika maszyny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Polassium Hydroxide (INCI).

Obszar zastosowania:
Do wszystkich zasadoodpornych powierzchni w obszarze kuchennym i spożywczym takich jak: konwektomaty, piekarniki, grille, kuchenki, frytkownice, okapy kuchenne, flizy podłogowe i ścienne. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na zasady takich jak: aluminium, aluminium eloksalowane i powierzchnie lakierowane.

Zużycie na m?:
Mycie powierzchni: 0,5 – 1 ml
Mycie/maszynowe mycie na mokro: 20 ml
Mycie gruntowne: 40 ml
Mycie pianą: 20 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
6 x 750 ml butelek ze spryskiwaczem w kartonie, butelka wielokrotnego użytku
2 x 5 L kanister

Wskazówki:
Właściwe dozowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum szkodliwy wpływ na środowisko. Bliższe informacje można znaleźć na internetowej stronie oznakowania ekologicznego UE pod adresem: „http://www.ecolabel.eu.” Zawarte środki powierzchniowo-czynne wyprodukowano na bazie surowców roślinnych. Opakowanie recyklingowe.

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Xon-forte Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego