KIEHL Vinox-matic 10L Odkamieniacz do zmywarek - BDT Service

KIEHL Vinox-matic 10L Odkamieniacz do zmywarek

235,95  z VAT

Odkamieniacz do zmywarek

Na stanie

EAN: N/A SKU: KIE00253 Kategorie: , ,
KIEHL Vinox-matic 10L Odkamieniacz do zmywarek

Vinox-matic
Odkamieniacz niskopieniący.

Właściwości:
Płynny produkt odkamieniający na bazie kwasu do usuwania zabrudzeń mineralnych i wapiennych. Regularne używanie produktu Vinox-matic zapobiega osadzaniu się dalszych zabrudzeń wapiennych, zachowuje wartość czyszczonego materiału i w ten sposób przyczynia się do spełnienia wymogów higienicznych w kuchni.
Produkt jest niskopieniący i wolny od środków zapachowych oraz barwników. Zaświadcza się o braku przeciwwskazań do stosowania produktu w obszarze spożywczym.

Skład(wg648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, kwasy nieorganiczne, środek chroniący przed korozją.
pH ( koncentratu): ok. 0,5
pH ( roztworu roboczego): ok. 1-1,5

Obszar zastosowania:
Do wszystkich kwasoodpornych powierzchni i przedmiotów w obszarze kuchennym i pralniczym. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do nieodwracalnych szkód materiału. Nie nadaje się do odkamieniania automatów do kawy i herbaty.

Sposób użycia:
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!Podczas odkamieniania należy stosować się do zaleceń producenta urządzenia. Podczas odkamieniania maszynowego należy upewnić się, że żaden z produktów myjących nie jest dozowany przez dozownik.

Odkamienianie maszynowe zmywarek:
Zmywarkę napełnić świeżą wodą. W zależności od wielkości osadów wapiennych wlać bezpośrednio do komory 50-100 ml produktu Vinox-matic na 1 L wody. Włączyć zmywarkę na ok. 10-15 min.przy temp. minimum 55°C.Następnie odprowadzić wodę i skontrolować powierzchnię. W raziepotrzeby czynność powtórzyć. Resztki roztworu usunąć,a zmywarkę przemyć gruntownie czystą wodą. Przed przystąpieniem do regularnego procesu mycia naczyń podłączyć produkt do mycia naczyń lub włączyć dozownik.

Odkamienianie manualne zmywarek:
Dozować 100-200 ml produktu Vinox-matic na 1 L wody. Czyszczone miejsce spryskać roztworem roboczym. W zależności od wielkości osadów wapiennych spryskać ponownie, chwilę odczekać,a następnie usunąć brud ściereczką. Odkamienianie urządzeń kuchennych i powierzchni:Dozować 100-400 ml produktu Vinox-matic na 1 L wody. Powierzchnię spryskać roztworem roboczym, chwilę odczekać, brud usunąć ściereczką. Na zakończenie przepłukać gruntownie wodą wyczyszczoną powierzchnię.

Odkamienianie maszynowe pralek:
Uruchomić pralkę bez wsadu w programie 60° Cz możliwie długim czasem przestoju i bez prania wstępnego. W zależności od wielkości osadów wapiennych dozować podczas prania głównego po wcześniejszym przepływie wody 20-100ml produktu Vinox-matic na 1 L wody przez komorę na proszek, następnie przepłukać wodą w ilości ok. 500 ml lub produkt dozować przez dozownik pralki.

Odkamienianie maszynowe materiałów tekstylnych używanych w myjniach samochodowych:
Proces jak powyżej opisano, ładując jednak wsad i dozując 4-8ml produktu Vinox-matic na 1 L wody. W celu całkowitego wyczyszczenia tekstyliów ( m.in. usunięcia resztek olejów i tłuszczu) należy na zakończenie programu prania lub w oddzielnym programie prania zastosować dodatkowo zasadowy środek piorący np. ARENAS®-avenir

Zużycie:
Zużycie chemii zależy od specyficznych warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Phosphoric Acid (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10 L kanister

Waga 11,5 kg
Pojemność

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Vinox-matic 10L Odkamieniacz do zmywarek