KIEHL Vinox-eco Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu - BDT Service

KIEHL Vinox-eco Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu

od 41,28  z VAT

Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu

EAN: N/A SKU: KIE00222A Kategorie: , ,
KIEHL Vinox-eco Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu

Vinox-eco
Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu.

Właściwości:
Szybko działający, wysokoaktywny środek czyszczący na bazie ekologicznych kwasów do usuwania wapnia i tłuszczu. Przyjazne dla środowiska naturalnego składniki produktu Vinox-eco umożliwiają intensywne rozpuszczanie wapnia i znakomite emulgowanie zbrudzeń olejowych i tłuszczowych. Vinox-eco jest wolny od substancji zapachowych i barwników, dlatego też doskonale nadaje się do obszaru kuchennego i zakładów przemysłu spożywczego. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń materiału!

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, kwasy organiczne, związki antykorozyjne.
pH (koncentratu): ok. 0,5
pH (roztworu roboczego): ok. 1,5

Obszar zastosowania:
Do wszystkich kwaso- i wodoodpornych powierzchni i przedmiotów znajdujących się przede wszystkim w kuchniach i zakładach przemysłu spożywczego takich jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, płyty bezpieczeństwa, powierzchnie robocze, kotły ze stali szlachetnej. Nadaje się także do usuwania pozostałości cementu z podłóg wodo- i kwasoodpornych. Powierzchnie i przedmioty sąsiadujące należy wcześniej zabezpieczyć.

Sposób użycia:
Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powierzchnie i przedmioty sąsiadujące należy wcześniej zabezpieczyć.

Mycie gruntowne:
W zależności od zabrudzenia 1 L na 2-8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię zwilżyć wcześniej czystą wodą. Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować maszyną jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Mycie powierzchni:
W zależności od zabrudzenia 0,5 L na 5-8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię zwilżyć wcześniej roztworem roboczym. Rozprowadzić roztwór roboczy i szorować gąbką, ścierką lub mopem, na zakończenie spłukać lub zmyć czystą wodą. Vinox- eco można stosować przy użyciu działka pianowego przez dozownik Arcantec. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością należy po wyczyszczeniu spłukać wodą pitną (8 L na m2). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie:
Mycie gruntowne: 75 – 150 ml
Mycie powierzchni: 5 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Methanesulfonic Acid (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10 L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Vinox-eco Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu