KIEHL Tornado-Konzentrat 1L Mocny płyn myjący

40,95  z VAT

Mocny płyn myjący

Na stanie

Tornado-Konzentrat
Mocny płyn myjący.

Właściwości:
Mocny środek rozpuszczający tłuszcz, brud i nikotynę. Posiada doskonałe właściwości usuwania brudu i jest oszczędny w użyciu. Posiada przyjemny zapach. Odpowiedni także do profesjonalnego mycia szkła.

Skład (wg 648/2004/WE):
Anionowe związki powierzchniowo-czynne 10-15 %,
niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %,
substancje pomocnicze, barwniki, substancje zapachowe (limonen, citral)
pH (koncentratu): ok. 10
pH (roztworu roboczego): ok. 7,5

Obszar zastosowania:
Do wszystkich wodoodpornych powierzchni, przedmiotów oraz wodoodpornych pokryć podłogowych. Nie stosować do podłóg pokrytych powłoką.

Sposób użycia:
1 doza (główka dozująca) = 25 ml

Mycie bieżące (mycie/ maszynowe mycie na mokro):
1 doza na 8 L zimnej wody.

Mycie bieżące (mycie powierzchni):
? dozy na 4 L zimnej wody.

Mycie szkła:
?-1 doza na 8 L zimnej wody.

Okna myć przy pomocy futerkowego zmywaka i gumowej ściągaczki. Dobrze wytrzeć do sucha. W przypadku lekkiego lub średniego zabrudzenia wystarczy ? dozy.

Zużycie na m?:
Mycie/ maszynowe mycie na mokro/ mycie szkła: 0,04–0,31 ml
Mycie powierzchni: 0,18 ml

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować ochronę oczu.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 6 x 1 L butelek dozujących w kartonie.

Producent

KIEHL

Waga1 kg
Pojemność