KIEHL Santex Intensywny płyn do mycia sanitariatów

od 24,46  z VAT

Intensywny płyn do mycia sanitariatów

Wyczyść
EAN: N/A SKU: KIE00176A Kategorie: , ,

Santex
Intensywny płyn do mycia sanitariatów.

Właściwości:
Intensywnie działający płyn do mycia sanitariatów na bazie kwasu. Usuwa pozostałości wapienne, kamień kotłowy, kamień moczowy i resztki mydła. Posiada świeży zapach. Resztki produktu pozostałe po zakończeniu mycia należy dokładnie spłukać. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów takie jak: chromowany i niechromowany mosiądz, emalia, przedmioty z tworzywa sztucznego wrażliwe na działanie kwasu, aluminium eloksalowane oraz powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego wrażliwe na działanie kwasu mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem produktu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących mycia i pielęgnacji w obszarze sanitarnym podanych przez producenta urządzeń sanitarnych.

Skład (wg 648/2004/WE):Niejonowe związki powierzchniowo – czynne < 5 %, nieorganiczne i organiczne kwasy, substancje pielęgnujące, środki antykorozyjne, barwniki, substancje zapachowe (kumaryna).
pH (koncentratu): ok. 1
pH (roztworu roboczego): ok. 2

Obszar zastosowania:
Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni oraz przedmiotów w obszarze sanitarnym takich jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, umywalki, muszle WC, pisuary ceramiczne, porcelanowe i ze stali szlachetnej. Uwaga: Przedmioty z poliamidu i emaliowane wanny / brodziki oraz powierzchnie zawierające wapń (marmur) mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem kwasu.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie powierzchni / mycie:
Nierozcieńczony produkt nanieść na mokrą ściereczkę lub nieostrą gąbkę. Wyczyszczoną powierzchnię spłukać lub zmyć wodą. W przypadku muszli WC nierozcieńczonym środkiem spryskać muszlę pod krawędzią, szorować szczotką do WC, po krótkim czasie działania spłukać wodą.

lub
1-2 szpryce na 4-8 L zimnej wody. Roztwór roboczy nanieść na powierzchnię, myć przy pomocy gąbki, ściereczki lub mopa, na zakończenie spłukać lub zmyć czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m?:
Mycie powierzchni / mycie: 1-5 ml

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 6/1 L butelek w kartonie.

Producent

KIEHL

Wagabrak
Pojemność

,