KIEHL Santex-plus Płyn do mycia gruntownego sanitariatów i pływalni - BDT Service

KIEHL Santex-plus Płyn do mycia gruntownego sanitariatów i pływalni

od 291,89  z VAT

Płyn do mycia gruntownego sanitariatów i pływalni

EAN: N/A SKU: KIE00178A Kategorie: ,
KIEHL Santex-plus Płyn do mycia gruntownego sanitariatów i pływalni

Santex-plus
Płyn do mycia gruntownego sanitariatów i pływalni.

Właściwości:
Świeżo pachnący płyn do gruntownego mycia sanitariatów na bazie kwasu do usuwania uporczywych pozostałości wapiennych, mydła wapiennego, kamienia moczowego, resztek cementu i rdzy ze wszystkich kwasoodpornych powierzchni. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód materiału. Umieszczony w wykazie RK (RK= niemiecki wykaz środków zatwierdzonych do mycia podłóg ceramicznych).

Skład(wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, nieorganiczne i organiczne kwasy, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki antykorozyjne, barwniki, substancje zapachowe (kumaryna).
pH (koncentratu): ok. 0,5
pH (roztworu roboczego): ok.1-2

Obszar zastosowania:
Do kwaso-i wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w obszarze pływalni, mokrym i sanitarnym takich np. jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe oraz muszle WC. Nadaje się także do zakwaszania kamionki, klinkieru, granitu i kwarcytu. Sąsiadujące powierzchnie i przedmioty należy zabezpieczyć. Nie nadaje się do chromowanego lub niechromowanego mosiądzu, emalii, przedmiotów z tworzywa sztucznego, aluminium eloksalowanego oraz powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego wrażliwych na działanie kwasu.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu roboczego.

Mycie gruntowne / zakwaszanie:
W zależności od zabrudzenia 2-4 L na 8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię należy wcześniej zwilżyć czystą wodą. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, szorować maszyną jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem. W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę na 1:4-1:10. Powierzchnię pokryć pianą. Po ok. 10 min. spłukać czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m?:
Mycie gruntowne/ zakwaszanie: 100 ml
Mycie pianą: 50 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H315Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Phosphoric Acid (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10 L kanister.

Waga Brak danych
Pojemność

,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Santex-plus Płyn do mycia gruntownego sanitariatów i pływalni