KIEHL Rivamat Specjalistyczny płyn myjący wolny od tenzydów - BDT Service

KIEHL Rivamat Specjalistyczny płyn myjący wolny od tenzydów

od 30,53  z VAT

Płyn czyszczący wolny od tenzydów

EAN: N/A SKU: KIE00021A Kategorie: , , ,
KIEHL Rivamat Specjalistyczny płyn myjący wolny od tenzydów

Rivamat
Specjalistyczny płyn myjący wolny od tenzydów.

Właściwości:
Uniwersalny środek myjący wolny od tenzydów, spontanicznie rozpuszcza brud i posiada niezwykłą siłę czyszczenia. Rivamat jest doskonały do mycia automatem. Wysoka skuteczność działania preparatu została osiągnięta bez dodatku enzymów, fosforanów i tenzydów, dzięki czemu czyszczone pokrycia podłogowe np. wykładziny tekstylne nieulegają szybko zabrudzeniu.

Skład(wg 648/2004/WE):
Zasady, związki kompleksotwórcze.pH (koncentratu): ok. 13,5 pH (roztworu roboczego): ok. 12,5

Obszar zastosowania:
Do wszystkich wodo-i zasadoodpornych powierzchni. Polecany przede wszystkim do podłóg z mikroporami oraz do dywanów syntetycznych.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu wytrzymałość powierzchni na działanie produktu!

Mycie bieżące(maszynowe mycie na mokro):100 ml na 10 L zimnej wody
Mycie intensywne/Mycie gruntowne(maszynowe mycie na mokro):1000 ml na 10 L zimnej wody
Mycie intensywne/Mycie gruntowne(ekstrakcja natryskowa/metoda padu tekstylnego):100–1000 ml na 10 L zimnej wody

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m?:
Mycie bieżące:1 ml
Mycie intensywne/Mycie gruntowne(maszynowe mycie na mokro): 10 ml
Mycie intensywne/Mycie gruntowne (ekstrakcja natryskowa/metoda padu tekstylnego: 1-10ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Rivamat Specjalistyczny płyn myjący wolny od tenzydów