KIEHL Parketta 5L Szlachetny twardy wosk w płynie

291,41  z VAT

Szlachetny twardy wosk w płynie

Na stanie

Kiehl-Parketta
Szlachetny twardy wosk w płynie.

Właściwości:
Wysokojakościowy wosk na bazie rozpuszczalników, zapobiega pęcznieniu podłóg wrażliwych na działanie wody. Łatwy w użyciu, posiada bardzo dobre właściwości wnikania, zachowuje zdolność dyfuzji i jest wysoce odporny na ścieranie. Podłogi poddane działaniu produktu odpierają wodę i dlatego też preferowane jest ich mycie na wilgotno. Produkt nie jest mieszalny z wodą ! Nie odprowadzać produktu do kanalizacji.

Skład:
Twarde woski, nierozpuszczalny w wodzie rozpuszczalnik, substancje zapachowe.

Obszar zastosowania:
Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich europejskich gatunków drewna. W przypadku surowego drewna drzew egzotycznych należy przeprowadzić test na wrażliwość materiału. Do nie poddanych obróbce jak i woskowanych, olejowanych- woskowanych oraz zabezpieczonych- woskowanych powierzchni z naturalnego drewna w obszarze wewnętrznym takich jak np.: parkiet, deski podłogowe, kostka, parkiet przemysłowy, płyty OSB, drewno klejone itp.

Sposób użycia:
Temperatura podłoża i produktu powinna wahać się w granicach od 15°C do 25°C. Pomieszczenia podczas wykonywania prac powinny być dobrze wentylowane. Nie palić! Brud nie przylegający do podłogi zebrać wilgotną ściereczką. Przed użyciem mocno wstrząsnąć produktem!

Pielęgnacja woskiem początkowa i późniejsza:
Stosować do podłóg surowych, fachowo oszlifowanych, (także do szpachlowanych i szlifowanych płasko – gradacja: 100-200) lub woskowanych wcześniej Kiehl-Parketta, wolnych od kurzu i czystych podłóg z naturalnego drewna. Ok. 250 ml produktu wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienką warstwą na ok. 5 m? powierzchni barankiem lub mopem płaskim równomiernie zachodzącymi na siebie torami. W zależności od właściwości powierzchni wymagane są 1-3 warstwy co ok. 60 min.

Metoda spray przy użyciu automatu zabezpieczonego przed eksplozją:
Wcześniej woskowane podłogi: Kiehl-Parketta rozcieńczyć z Kiehl-Wax-Ex w stosunku 1:1 i napełnić nim butelkę ze spryskiwaczem. Punktowo: Brudne miejsca lub ślady po chodzeniu spryskać niewielką ilością środka i natychmiast polerować do połysku. Zabrudzony czerwony pad odwrócić lub wymienić na czysty.

Polerowanie:
Woskowy film wysycha matowo i należy doprowadzić go do połysku polerką(150-1000 obr. / min., szczotka lub pad do polerowania). Środek myjący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu. zastosowania produktu.

Zużycie na m?:
Pielęgnacja woskiem początkowa: 80-150 ml w zależności od chłonności
Pielęgnacja woskiem późniejsza: 20-40 ml
Metoda spray: 3-5 ml

GHS 02, 07, 08 Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P370+P378 W przypadku pożaru: użyć suchy środek gaśniczy do gaszenia.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: C10-C12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 2/5 L kanistry blaszane w kartonie.

Lepkość produktu jest uzależniona od temperatury.

Waga5 kg