KIEHL Impran 2,5L Impregnat do kamienia - BDT Service

KIEHL Impran 2,5L Impregnat do kamienia

304,50  z VAT

Impregnat do kamienia

Na stanie

EAN: N/A SKU: KIE00052 Kategorie: , ,
KIEHL Impran 2,5L Impregnat do kamienia

Impran
Impregnat do kamienia.

Właściwości:
Impran jest impregnatem do kamienia w formie preparatu gotowego do użycia na bazie rozpuszczalników wolnych od węglowodorów aromatycznych. Impran przenika głęboko w pory i kapilary kamienia, szybko wysycha, po czym nadaje się do użycia. W zależności od chłonności kamienia wymagane są 1-4 warstwy aż do nasycenia kamienia. Działanie hydro- i olejofobowe rozwija się podczas wysychania powierzchni. Po 48h Impran jest całkowicie utwardzony i nadaje się do pełnej eksploatacji. Impran nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary kamienia. Powierzchnie kamienne zaimpregnowane Impranem zachowują swój naturalny wygląd, są długotrwale zabezpieczone. Impran zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudnej wody, oleju i tłuszczu a tym samym sprawia, że powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości. Impran jest odporny na działanie zasad i promieni UV, hamuje tworzenie się nalotów soli i pleśni, porost mchów i wodorostów, przeciwdziała szkodom wywołanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem. Zaświadcza się, że powierzchnie zaimpregnowane produktem Impran spełniają wymogi bezpieczeństwa chodzenia zgodnie z normą DIN 51130.

Skład:
Środek impregnujący, nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.

Obszar zastosowania:
Do impregnowania nowo położonych lub starych, umytych gruntownie, wolnych od wosku i tłuszczu, suchych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego oraz podłóg ceramicznych o porowatej lub chłonnej powierzchni takich jak: kamionka z mikroporami, granit, porfir, gnejs, marmur, piaskowiec, beton poddany obróbce, aglomerat kamienia, klinkier, cegła gliniana, beton i jastrych betonowy.

Sposób użycia:
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane podczas i po zakończonej impregnacji. Nie palić! Impregnacja kamienia: Wymagana temperatura (podłoża) od + 5 do + 25 ? C. Bezpieczeństwo chodzenia po 1 h. Czas wysychania do pełnej eksploatacji powierzchni max. 48 h przy temperaturze + 20 ? C i relatywnej wilgotności powietrza 65 %.
Nierozcieńczony Impran nanieść na powierzchnię i natychmiast rozprowadzić równomiernie cienką warstwą przy pomocy mopa płaskiego. W zależności od chłonności podłogi należy nanieść 1-4 warstwy co ok. 30 min. Nadmiar Impranu, który nie wniknął w strukturę powierzchni należy zebrać ściągaczką gumową po 15 min. Pozostałości należy usunąć przy pomocy suchego mopa. Po upływie 24 h czasu wysychania usunięcie kleistych pozostałości z powierzchni nie jest możliwe!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m?:
Impregnacja kamienia: 5-500 ml w zależności od chłonności powierzchni

GHS 02, 07, 08, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P301+P330+P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P370+P378 W przypadku pożaru: użyć suchy środek gaśniczy do gaszenia.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 4/2,5 L kanistrów blaszanych w kartonie.

Waga 2,5 kg
Pojemność

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Impran 2,5L Impregnat do kamienia