KIEHL Fumex 20L Środek do usuwania żywicy dymnej - BDT Service

KIEHL Fumex 20L Środek do usuwania żywicy dymnej

660,24  z VAT

Środek do usuwania żywicy dymnej

Na stanie

EAN: N/A SKU: KIE00209 Kategorie: ,
KIEHL Fumex 20L Środek do usuwania żywicy dymnej

Fumex
Środek do usuwania żywicy dymnej.

Właściwości:
Silnie zasadowy produkt czyszczący do usuwania żywicy dymnej, pozostałości tłuszczowych i białkowych oraz oleju i zapieczonych zabrudzeń w komorach wędzarniczych oraz z patelni i kotłów warzelnych. Dzięki wysokiej zdolności transportowania brudu przez pianę pozostałości zostają spontanicznie rozpuszczone i ostatecznie zmyte wodą. Produkt zatwierdzony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, zasady, związki kompleksotwórcze, substancje pomocnicze.
pH (koncentratu) = ok. 14
pH (roztworu roboczego) = ok. 13,5

Obszar zastosowania:
Do wszystkich zasadoodpornych powierzchni w obszarze spożywczym. Polecany szczególnie do czyszczenia komór wędzarniczo-parzelniczo-klimatyzacyjnych. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na zasady takich jak: aluminium, aluminium eloksalowane lub powierzchni lakierowanych.

Sposób użycia:
Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić odporność materiału na działanie środka.

Mycie pianą:
W zależności od instrukcji mycia komory wędzarniczej Fumex stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony. Wózki wędzarnicze, patelnie, kotły warzelne oraz miejsca trudno dostępne spryskać środkiem przy użyciu działka pianowego.
Ustawienie dyszy 1:4 do 1:10.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m?:
Mycie pianą: 20 ml.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
2 x 5 L kanister w kartonie,
20 L kanister

Waga 20 kg
Pojemność

Marka

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Fumex 20L Środek do usuwania żywicy dymnej