KIEHL Dopomat Płyn do mycia intensywnego i automatem - BDT Service

KIEHL Dopomat Płyn do mycia intensywnego i automatem

od 195,83  z VAT

Płyn do mycia intensywnego i automatem

EAN: N/A SKU: KIE00015A Kategorie: , ,
KIEHL Dopomat Płyn do mycia intensywnego i automatem

Dopomat
Płyn do mycia intensywnego i automatem

Właściwości:
Dopomat jest środkiem o szybkim i intensywnym działaniu przeznaczonym do mycia maszynowego. Podczas stosowania optymalnie zwilża czyszczoną powierzchnię, nie pieni się i wysycha bez smug. Usuwa ogólne zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Stosowany w odpowiednio zwiększonym stężeniu usuwa zabrudzone filmy środków myjąco- pielęgnacyjnych oraz powłoki emulsji woskowych.

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki kompleksotwórcze, substancje zapachowe (limonen). pH (koncentratu): ok. 10 pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

Obszar zastosowania:
Do mycia pobudowlanego, intensywnego i bieżącego wodoodpornych twardych podłóg takich jak: żywica epoksydowa, cegła gliniana, kamionka, granit, kwarcyt oraz do mycia pobudowlanego i intensywnego wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: jastrych magnezowy, beton poddany obróbce, marmur, linoleum, guma, PCV, poliolefiny. Nie nadaje się do powierzchni pokrytych wcześniej powłoką polimerową.

Sposób użycia:
Mycie bieżące (Mycie/ Maszynowe mycie na mokro): W zależności od zabrudzenia 50-80 ml na 8 L zimnej wody.
Mycie intensywne: 100-300 ml na 8 L zimnej wody. Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować, zebrać, spłukać czystą wodą.
Mycie pobudowlane: 1-2 L na 8 L zimnej wody. Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować, zebrać, spłukać czystą wodą.

Zużycie na m?:
Mycie / Maszynowe mycie na mokro: 1-2 ml
Mycie intensywne: 2-4 ml
Mycie pobudowlane: 60 ml

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronęoczu/ochronę twarzy.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Dopomat Płyn do mycia intensywnego i automatem