KIEHL Dopomat-intenso Koncentrat do mycia przemysłowego - BDT Service

KIEHL Dopomat-intenso Koncentrat do mycia przemysłowego

od 396,50  z VAT

Koncentrat do mycia przemysłowego o bardzo intensywnym działaniu

EAN: N/A SKU: KIE00003A Kategorie: ,
KIEHL Dopomat-intenso Koncentrat do mycia przemysłowego

Kiehl Dopomat-intenso

Koncentrat do mycia przemysłowego o bardzo intensywnym działaniu.

Właściwości:

Silnie zasadowy płyn do usuwania uporczywych zabrudzeń podczas maszynowego mycia przemysłowego. Intensywne działanie produktu powoduje natychmiastowe rozpuszczenie zabrudzeń pochodzenia przemysłowego, oleju i tłuszczu, a tym samym przyspieszenieprocesu czyszczenia.

Skład(wg 648/2004/WE):

Anionowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, mydło < 5 %, fosforany < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, substancje zapachowe.pH (koncentratu): ok. 13 pH (roztworu roboczego): ok. 11,5

Obszar zastosowania:

Do wszystkich wodo-zasadoodpornych podłóg przemysłowych. Nie nadaje się do podłóg pokrytych powłoką, linoleum i gumy.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro):W zależności od zabrudzenia 30-100 ml na 10 L zimnej wody.
Mycie gruntowne: W zależności od zabrudzenia 100-200 ml na 10 L zimnej wody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m2:

Maszynowe mycie na mokro: 0,3 ml
Mycie gruntowne: 2,5 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H315 Działa drażniąco na skórę.H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.P305/351/338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawiera: Potassium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie 10 L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Dopomat-intenso Koncentrat do mycia przemysłowego