KIEHL Dopomat-forte Zasadowy płyn do mycia przemysłowego - BDT Service

KIEHL Dopomat-forte Zasadowy płyn do mycia przemysłowego

od 209,35  z VAT

Zasadowy płyn do mycia przemysłowego

EAN: N/A SKU: KIE00001A Kategorie: ,
KIEHL Dopomat-forte Zasadowy płyn do mycia przemysłowego

Kiehl Dopomat-forte

Zasadowy płyn do mycia przemysłowego.

Właściwości:

Skuteczny w działaniu, niskopieniący, zasadowy środek myjący na bazie specjalnych substancji biologicznie aktywnych. Rozpuszcza oleje i tłuszcze, sadzę, zaskorupiały brud, zabrudzenia grafitowe i spalinowe. Produkt przeznaczony jest także do odolejaczy zgodnie z austryjacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

Skład (wg 648/2004/WE):

Anionowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, fosfoniany < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki antykorozyjne, zasady, barwniki. pH (koncentratu): ok. 13 pH (roztworu roboczego): ok. 11,5

Obszar zastosowania:

Do wszystkich wodo- i zasadoodpornych powierzchni w obszarze przemysłowym takich jak: podłogi z betonu i klinkieru w zakładach przemysłowych i w warsztatach, dachy pilaste (szedowe) ze szkła zbrojonego, flizy ścienne i podłogowe w przejściach podziemnych i na stacjach metra oraz do pojemników i kontenerów na śmieci. Nie nadaje się do podłóg pokrytych powłoką, linoleum, gumy i aluminium.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro): 100 ml na 10 L zimnej wody.
Mycie maszyną wysokociśnieniową: 200 ml na 10 L zimnej wody.
Mycie gruntowne: 1 L na 10 L zimnej wody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

Zużycie na m2:

Maszynowe mycie na mokro: 1 ml
Mycie maszyną wysokociśnieniową: 8 ml
Mycie gruntowne: 40 mlGHS 05,

Niebezpieczeństwo (w koncentracie); H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 305/351/338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie 10 L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Dopomat-forte Zasadowy płyn do mycia przemysłowego