KIEHL DIWA-Evo Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych - BDT Service

KIEHL DIWA-Evo Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

od 305,45  z VAT

Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

EAN: N/A SKU: KIE00254A Kategorie: , ,
KIEHL DIWA-Evo Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

DIWA-Evo
Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych.

Właściwości:
Płynny środek przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno – i wielokomorowych. DIWA-Evo zapewnia szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty i kawy oraz uporczywych resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na mytych naczyniach. Produkt jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody i zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych. DIWA-Evo jest wolny od NTA, chloru i fosforanów, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska i mytego materiału.

Skład (wg 648/2004/WE):
Amfoteryczne związki powierzchniowo- czynne < 5 %, zasady, inhibitory korozji. pH (koncentratu): ok. 13,5
pH (roztworu roboczego): ok. 10,5

Obszar zastosowania:
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji z nabłyszczaczem DIWA-Pronto.

Sposób użycia:
Dozowanie produktu DIWA-Evo następuje za pomocą zintegrowanego dozownika zmywarki lub zaprogramowanego urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki). Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 1,5 – 5 g na 1 L wody. W przypadku zmiany produktu dozownik i wężyki dozownika należy gruntownie przepłukać wodą.

Zużycie:
Zużycie chemii zależy od specyfiki warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P 280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide (INCI)).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
10 L kanister,
20 L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL DIWA-Evo Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych