KIEHL Coffexano-cit 1L Odkamieniacz do ekspresów do kawy i urządzeń kuchennych

25,69  z VAT

Odkamieniacz do ekspresów do kawy i urządzeń kuchennych

Na stanie

Coffexano-cit
Odkamieniacz do ekspresów do kawy i urządzeń kuchennych.

Właściwości:
Coffexano-cit szybko i pewnie usuwa uporczywe osady wapienne oraz związane w nich zabrudzenia. Tym samym produkt spełnia wymogi odnośnie zachowania sprawności działania urządzenia, jego higieny i zachowania wartości. Regularne stosowanie Coffexano-cit zapobiega odkładaniu się kamienia. Formuła produktu jest przyjazna dla materiału oraz wolna od barwników i substancji zapachowych.

Skład(nach 648/2004/EG):
Kwasy organiczne, substancje dodatkowe.
pH (koncentratu)= ok. 1,5
pH (roztworu roboczego)= ok.2

Obszar zastosowania:
Coffexano-cit jest przeznaczona do wszystkich dostępnych na rynku automatów i ekspresów do kawy oraz do urządzeń kuchennych takich np. jak czajniki na wodę. Nie stosować na powierzchniach i elementach wrażliwych na działanie kwasu.

Sposób użycia:
Należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi urządzenia odnośnie odkamieniania. Regularne i odpowiednio wczesne odkamienianie pielęgnuje urządzenie i powinno odbywać się nie później niż co 3 miesiące.
Odkamienianie urządzeń kuchennych i ekspresów do kawy:50-100 ml Coffexano-cit na 1 L zimnej wody
Pojemnik na wodę napełnić roztworem Coffexano-cit.
Uruchomić program „Odkamienianie”, ewentualnie przepuścić roztwór przez dyszę gorącej wody, a dla lepszego działania odczekać krótką chwilę. Pojemnik na wodę i urządzenie przepłukać czystą wodą. Ewentualnie rozpryskany roztwór Coffexano-cit natychmiast wytrzeć ścierką i przemyć czystą wodą.

Zużycie:
Zużycie chemii jest uzależnione od specyficznych warunków obiektowych i typu urządzenia.

GHS07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 6 x 1 L butelka w kartonie

Producent

KIEHL

Waga1 kg
Pojemność