KIEHL ARCANDIS®-Craft 5L Płyn do gruntownego mycia naczyń - BDT Service

KIEHL ARCANDIS®-Craft 5L Płyn do gruntownego mycia naczyń

175,55  z VAT

Płyn do gruntownego mycia naczyń

Brak w magazynie

EAN: N/A SKU: KIE00233 Kategorie: , ,
KIEHL ARCANDIS®-Craft  5L Płyn do gruntownego mycia naczyń

Kiehl ARCANDIS®-Craft

Płyn do gruntownego mycia naczyń.

Właściwości:

Płynny, wysokoalkaliczny środek przeznaczony do mycia gruntownego naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno- i wielokomorowych. ARCANDIS®-Craft usuwa z naczyń najbardziej uporczywe resztki skrobii i potraw. Cykliczne stosowanie produktu w zmywarkach przemysłowych zastępuje pracochłonne mycie gruntowne naczyń w procesie namaczania.

Skład (wg 648/2004/WE):

Zasady, substancje pomocnicze, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5%.
pH (koncentratu) = ok. 14
pH (roztworu roboczego) = ok. 12,5

Obszar zastosowania:

Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium i srebra!

Sposób użycia:

Zmywarkę napełnić świeżą wodą. ARCANDIS®-Craft dozować ręcznie, dozowanie 10-40 ml na 1 L wody. Umyte naczynia spłukać maszynowo wybierając opcję najdłuższego płukania. Na zakończenie zmywarkę napełnić ponownie świeżą wodą, a umyte gruntownie naczynia jeszcze raz przepłukać stosując zwykłe zasady. Ze względów bezpieczeństwa produkt powinien być stosowany wyłącznie przez personel, który wcześniej został odpowiednio przeszkolony.

Zużycie:

Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 2×5 L w kartonie.

Chronić przed mrozem!

Waga 7,4 kg
Pojemność

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL ARCANDIS®-Craft  5L Płyn do gruntownego mycia naczyń