KIEHL Acidofix-Gel 500ml Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów - BDT Service

KIEHL Acidofix-Gel 500ml Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów

21,75  z VAT

Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów

Brak w magazynie

EAN: N/A SKU: KIE00149 Kategorie: ,
KIEHL Acidofix-Gel 500ml Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów

Acidofix-Gel
Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów.

– Mocny, kwaśny płyn do mycia gruntownego, rozpuszczający trudne do usunięcia zabrudzenia mineralne
– Dzięki lepkiej konsystencji posiada dobrą przyczepność, także na powierzchniach wertykalnych
– Rozcieńczalny do 1:10
– Wolny od kwasu solnego i fosforowego
– Stosowanie na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do nieodwracalnych szkód materiału

Obszar zastosowania:
Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni w całym obszarze sanitarnym.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, np. armatury z uszkodzoną warstwą chromu, mosiądz, aluminium eloksalowane, poliamid oraz wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem działania produktów zawierających kwasy. Fugi wcześniej zmoczyć wodą. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu.

Mycie WC:
Nierozcieńczonym środkiem spryskać muszlę WC pod krawędzią i szorować szczotką do WC. Po krótkim czasie działania spłukać wodą. Zużycie na m2: 10 ml

Mycie powierzchni/mycie:
0,5-1 L na 10 L zimnej wody. Roztwór roboczy rozprowadzić na powierzchni i czyścić gąbką, ścierką lub mopem. Na zakończenie spłukać lub przemyć czystą wodą. Zużycie na m2: 5 ml.

Mycie gruntowne podłóg:
1L na 10L zimnej wody. W zależności od zabrudzenia 2-4L na 8L zimnej wody. Ekstremalnie duże osady należy czyścić punktowo nierozcieńczonym produktem. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, szorować maszyną jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą. Zużycie na m2: 75 ml.

Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem. W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę na 1:4 – 1:10. Powierzchnię pokryć pianą.
Po krótkim czasie działania spłukać czystą wodą. Zużycie na m2: 50 ml

Wskazówki:
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład (wg 648/2004/WE):
Kwasy organiczne, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, barwniki, substancje zapachowe.
pH (koncentratu): ok. 0,5
pH (roztworu roboczego): ok. 1

Oznakowanie:
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Methanesulphonic Acid (INCI).

Opakowanie: 12 x 500 ml butelek w kartonie

Waga 0,5 kg

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Acidofix-Gel 500ml Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów