KIEHL Veroclean-plus 10L Ekspresowy płyn do mycia gruntownego podłóg mocno przepielęgnowanych - BDT Service

KIEHL Veroclean-plus 10L Ekspresowy płyn do mycia gruntownego podłóg mocno przepielęgnowanych

547,69  z VAT

Ekspresowy płyn do mycia gruntownego do mocno przepielęgnowanych podłóg

Na stanie

EAN: 4031255042015 SKU: j155210 Kategorie: , ,
KIEHL Veroclean-plus 10L Ekspresowy płyn do mycia gruntownego podłóg mocno przepielęgnowanych

Veroclean-plus
Ekspresowy płyn do mycia gruntownego podłóg mocno przepielęgnowanych.

Właściwości:
Produkt o bardzo dużej sile czyszczenia przeznaczony do usuwania polimerów z podłóg przepielęgnowanych, ekstremalnie pokrytych powłokami nawarstwionymi w wyniku długotrwałej pielęgnacji.
Innowacyjna formuła Veroclean-plus w połączeniu z krótkim czasem działania rozwija nadzwyczajną właściwość niezwykle szybkiego rozpuszczania powłok polimerowych. Produkt niskopieniący o bardzo silnym działaniu.

Skład(wg648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne< 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.
pH (koncentratu)= ok. 9,5
pH ( roztworu roboczego) = ok. 9

Obszar zastosowania:
Do mocno przepielęgnowanych wodoodpornych, wrażliwych lub odpornych na działanie zasad podłóg takich jak: linoleum, guma, PCV, poliolefiny.

Sposób użycia:
Mycie gruntowne podłóg pokrytych powłoką lub po pielęgnacji:1-3 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, chwilę odczekać, szorować, zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m2:
Mycie gruntowne: 90 ml.

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 P302/352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10L kanister

Waga 10 kg
Pojemność

Marka

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Veroclean-plus 10L Ekspresowy płyn do mycia gruntownego podłóg mocno przepielęgnowanych