KIEHL Powerfix Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu - BDT Service

KIEHL Powerfix Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu

od 205,30  z VAT

Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu

EAN: N/A SKU: KIE00165A Kategorie: ,
KIEHL Powerfix Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu

Powerfix
Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu.

Właściwości:
Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów zawierających wapń i rdzę z kwasoodpornych ścian, podłóg i powierzchni. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód materiału. Umieszczony w wykazie RK (RK= niemiecki wykaz środków zatwierdzonych do mycia podłóg ceramicznych). Pienienie się roztworu roboczego świadczy o aktywnym rozpuszczaniu wapnia. Myje gruntownie i delikatnie, posiada przyjemny zapach.

Skład(wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, nieorganiczne i organiczne kwasy, środki antykorozyjne, barwniki, substancje zapachowe (methylpropanal, citronellol, amylcinnamal).
pH (koncentratu): ok. 0,5
pH (roztworu roboczego): ok.1

Obszar zastosowania:
Do kwaso-i wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w obszarze pływalni, mokrym i sanitarnym takich np. jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe oraz muszle WC. Nadaje się także do zakwaszania kamionki, klinkieru, granitu i kwarcytu. Wszystkie powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów,a zwłaszcza metalowe np. ze stali szlachetnej, aluminium itp. należy zabezpieczyć wcześniej przed działaniem roztworu roboczego lub oparów produktu. Nie nadaje się do chromowanego lub niechromowanego mosiądzu, emalii, desek/ pokryw WC, ścianek działowych z tworzywa sztucznego, aluminium eloksalowanego i powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego wrażliwych na działanie kwasu.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu roboczego. Pomieszczenia dobrze wywietrzyć podczas i po pracy.

Mycie gruntowne / zakwaszanie:
W zależności od zabrudzenia 2-4 L na 8 L zimnej wody. Ekstremalnie duże osady należy czyścić punktowo nierozcieńczonym produktem. Czyszczoną powierzchnię należy wcześniej zwilżyć czystą wodą. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze,szorować maszyną jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem. W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę na 1:4 -1:10. Powierzchnię pokryć pianą. Po ok. 10 min. spłukać czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m?:
Mycie gruntowne/ zakwaszanie: 100 ml
Mycie pianą: 50 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera: Phosphoric Acid / Hydrochlorid Acid / Tridecet 5-12 (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10 L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Powerfix Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu