KIEHL Powerfix-Gel 1L Płyn do mycia WC o silnym działaniu - BDT Service

KIEHL Powerfix-Gel 1L Płyn do mycia WC o silnym działaniu

29,62  z VAT

Płyn do mycia WC o silnym działaniu

Na stanie

EAN: 4031255000121 SKU: j400601 Kategorie: ,
KIEHL Powerfix-Gel 1L Płyn do mycia WC o silnym działaniu

Powerfix-Gel
Płyn do mycia WC o silnym działaniu.

Właściwości:
Bardzo aktywny płyn na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów zawierających wapń z muszli WC i pisuarów. Duża lepkość produktu przedłuża czas działania produktu i powoduje dokładne usunięcie nawet trudno rozpuszczalnych zabrudzeń. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód materiału.

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, nieorganiczne kwasy, organiczne kwasy, barwniki, substancje zapachowe (amylcinnamal, cytronelol, metylopropanal).
pH (koncentratu): ok. 0,5

Obszar zastosowania:
Wyłącznie do usuwania trudno rozpuszczalnych osadów z muszli WC i pisuarów ceramicznych, porcelanowych z nierdzewnej stali szlachetnej.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Nierozcieńczonym środkiem spryskać muszlę WC pod krawędzią lub czyszczoną powierzchnię, szorować szczotką do WC, po krótkim czasie działania spłukać wodą. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

Zużycie na m?:
Mycie intensywne: 10 ml.

Niebezpieczeństwo, w koncentracie;
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P 262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P 281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Phosphoric Acid (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 6/1 L butelek w kartonie.

Waga 1 kg
Pojemność

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Powerfix-Gel 1L Płyn do mycia WC o silnym działaniu