KIEHL OrangePro 1L Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam innego pochodzenia - BDT Service

KIEHL OrangePro 1L Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam innego pochodzenia

134,64  z VAT

Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam innego pochodzenia

Brak w magazynie

EAN: N/A SKU: KIE00011 Kategorie: ,
KIEHL OrangePro 1L Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam innego pochodzenia

OrangePro
Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam innego pochodzenia

Właściwości:
OrangePro jest specjalistycznym produktem na bazie rozpuszczalników do punktowego usuwania zabrudzeń organicznych rozpuszczalnych rozpuszczalnikami takich jak: smoła, olej, żywica drzewna, pozostałości po farbie, lakierze oraz resztki kleju. OrangePro należy stosować wyłącznie do punktowego usuwania bardzo mocnych plam niezmywalnych za pomocą produktów na bazie wodnej.

Skład (wg 648/2004/WG):
Terpeny pomarańczowe, alkohole, emulgatory

Obszar zastosowania:
Na powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników np. na nienaruszonym lakierze samochodowym i na dywanikach samochodowych. Przeznaczony także do czyszczenia linoleum, żywicy epoksydowej, szkła, drewna, korka, poliuretanu, płyt gresowych oraz cegły glinianej. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalników takich jak: podłogi zawierające asfalt lub bitumen oraz do powierzchni z tworzywa sztucznego (np. PCV).

Sposób użycia:
Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić w niewidocznym miejscu wytrzymałość materiału na działanie środka.
Usuwanie plam OrangePro należy stosować w zależności od zabrudzenia nierozcieńczony lub w rozcieńczeniu z wodą maks. do 1:100. Produkt nanieść ściereczką lub gąbką, chwilę odczekać, wytrzeć. Na zakończenie spłukać obficie wodą lub wyczyścić.
Usuwanie gumy do żucia: OrangePro nanieść nierozcieńczony, chwilę odczekać, gumę do żucia usunąć szpachelką.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m?:
brak danych

GHS 02, 07, 08, 09 Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P210 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P301/310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P302/352 W PRZYPADKU ONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością woda.
Zawiera: D-Limonene (INCI)

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 1 L butelka PET w kartonie

Waga 1 kg
Pojemność

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL OrangePro 1L Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam innego pochodzenia