KIEHL Hodrupa A Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją - BDT Service

KIEHL Hodrupa A Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją

od 308,78  z VAT

Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją

EAN: N/A SKU: KIE00009A Kategorie: ,
KIEHL Hodrupa A Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją

Hodrupa A
Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją.

Właściwości:
Hodrupa A jest specjalnym, niskopieniącym środkiem do usuwania zabrudzeń po olejach mineralnych i spalinach oraz sadzy po pożarach. Hodrupa A stosowana jest do mycia na mokro wzgl. wysokociśnieniowego w rozcieńczeniu z wodą, zaś do mycia maszyn i urządzeń -w koncentracie. Nie osłonięte części metalowe (żelazo, blacha) nie korodują po umyciu Hodrupą A. Produkt przeznaczony jest także do separatorów oleju zgodnie z austryjacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

Skład(wg 648/2004/WE):
Anionowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, środki antykorozyjne.pH (koncentratu): ok. 13 pH (roztworu roboczego): ok 11,5-12

Obszar zastosowania:
Do wszystkich wodo-i zasadoodpornych powierzchni. Idealny do hal przemysłowych i warsztatów. Przeznaczony także do czyszczenia powierzchni po pożarach oraz do lakierowanych i nie lakierowanych powierzchni metalowych takich np. jak: podesty montażowe, tokarki, wyciskarki.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro):200 ml na 8 L zimnej wody.
Mycie w automatach wysokociśnieniowych:200 ml na 8 L zimnej wody.
Mycie gruntowne (po pożarach):800 ml na 8 L wody.
Roztwór rozprowadzić na powierzchni, odczekać ok. 5 min., szorować, zebrać.
Mycie maszyn:Nierozcieńczony produkt nanieść na ściereczkę lub wełnianą szmatkę i czyścić nią maszynę. Nie spłukiwać wodą, tak aby ochrona antykorozyjna mogła w pełni zadziałać!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m2:
Maszynowe mycie na mokro:1 ml
Mycie gruntowne: 40 ml
Mycie wysokociśnieniowe: 8 ml
Mycie maszyn: 10 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Hodrupa A Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją