KIEHL Hodrupa A Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją

od 270,61  z VAT

Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją

Wyczyść
Code EAN: SKU: KIE00009A Kategorie: , ,

Hodrupa A
Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją.

Właściwości:
Hodrupa A jest specjalnym, niskopieniącym środkiem do usuwania zabrudzeń po olejach mineralnych i spalinach oraz sadzy po pożarach. Hodrupa A stosowana jest do mycia na mokro wzgl. wysokociśnieniowego w rozcieńczeniu z wodą, zaś do mycia maszyn i urządzeń -w koncentracie. Nie osłonięte części metalowe (żelazo, blacha) nie korodują po umyciu Hodrupą A. Produkt przeznaczony jest także do separatorów oleju zgodnie z austryjacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

Skład(wg 648/2004/WE):
Anionowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, środki antykorozyjne.pH (koncentratu): ok. 13 pH (roztworu roboczego): ok 11,5-12

Obszar zastosowania:
Do wszystkich wodo-i zasadoodpornych powierzchni. Idealny do hal przemysłowych i warsztatów. Przeznaczony także do czyszczenia powierzchni po pożarach oraz do lakierowanych i nie lakierowanych powierzchni metalowych takich np. jak: podesty montażowe, tokarki, wyciskarki.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro):200 ml na 8 L zimnej wody.
Mycie w automatach wysokociśnieniowych:200 ml na 8 L zimnej wody.
Mycie gruntowne (po pożarach):800 ml na 8 L wody.
Roztwór rozprowadzić na powierzchni, odczekać ok. 5 min., szorować, zebrać.
Mycie maszyn:Nierozcieńczony produkt nanieść na ściereczkę lub wełnianą szmatkę i czyścić nią maszynę. Nie spłukiwać wodą, tak aby ochrona antykorozyjna mogła w pełni zadziałać!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m2:
Maszynowe mycie na mokro:1 ml
Mycie gruntowne: 40 ml
Mycie wysokociśnieniowe: 8 ml
Mycie maszyn: 10 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 10L kanister

Producent

KIEHL

Wagabrak
Pojemność

,