KIEHL Grasset-plus Płyn rozpuszczający tłuszcze - BDT Service

KIEHL Grasset-plus Płyn rozpuszczający tłuszcze

od 33,62  z VAT

Płyn rozpuszczający tłuszcze

EAN: N/A SKU: KIE00213A Kategorie: ,
KIEHL Grasset-plus Płyn rozpuszczający tłuszcze

Grasset-plus
Płyn rozpuszczający tłuszcze.

Właściwości:
Alkaliczny, szybko działający środek do mycia kuchni przeznaczony do usuwania tłuszczu, oleju i białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Intensywne działanie czyszczące produktu zostało osiągnięte poprzez zastosowanie specjalnej synergicznej kombinacji tenzydów. Grasset-plus można stosować z zimną i z ciepłą wodą. Chroni przed korozją. Produkt zawiera wyłącznie składniki dopuszczone do czyszczenia w obszarze spożywczym.

Skład (wg 648/2004/WE):
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki kompleksotwórcze.
pH (koncentratu): ok. 11
pH (roztworu roboczego): ok. 10

Obszar zastosowania:
Do mycia wodo- i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni w zakładach przemysłu spożywczego, a w szczególności w: kuchniach przemysłowych, zakładach mięsnych i ubojniach, mleczarniach, serowarniach, piekarniach, szpitalach, hotelach itp. Nadaje się także do zastosowania w urządzeniach pianowych. Dzięki właściwościom antykorozyjnym może być stosowany między innymi do aluminium eloksalowanego. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na zasady takich jak: linoleum, powierzchnie pokryte lakierem dyspersyjnym itp.

Sposób użycia:
Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (mycie / maszynowe mycie na mokro / mycie powierzchni):
50-200 ml na 8 L wody (ok. 1-4 szpryce).

Mycie gruntowne:
1 L na 8 L wody, szorować przy użyciu maszyny, zebrać.

Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem. W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę w przedziale od 1:4 do 1:10. Powierzchnię pokryć pianą. Po ok. 10 min. spłukać czystą wodą.

Usuwanie uporczywych zabrudzeń:
Grasset-plus stosować nierozcieńczony. Powierzchnie robocze i wyposażenie kuchni mające bezpośredni kontakt z żywnością należy wymyć bardzo dokładnie bieżącą wodą. Ciepła woda o temperaturze ok. 40-60 ?C przyśpiesza działanie Grassetu-plus na trwałe zabrudzenia tłuszczowe. W przypadku zabrudzeń po białku lub tłuszczu należy pokryć powierzchnię Grassetem-plus w odpowiednim stężeniu (z zimną wodą), a podczas szorowania podłogi wlać gorącą wodą do zbiornika maszyny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m?:
Mycie /maszynowe mycie na mokro: 0,5-1 ml
Mycie powierzchni: 1 ml
Mycie gruntowne: 40 ml
Mycie pianą: 20 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera: Trideceth 5-12 (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
6 x 1 L butelek w kartonie,
2 x 5 L kanistrów w kartonie

Waga Brak danych
Pojemność

,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL Grasset-plus Płyn rozpuszczający tłuszcze