KIEHL Extra-Fit 750ml Produkt do usuwania resztek farb i klejów

50,42  z VAT

Produkt do usuwania resztek farb i klejów

Na stanie

Extra-Fit
Płyn do usuwania resztek farby i kleju.

Właściwości:
Intensywnie czyszczący płyn w butelce ze spryskiwaczem do usuwania resztek farb, taśm klejących, etykietek i kleju z powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników. Produkt rozpuszcza spontanicznie nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia.

Skład (wg648/2004/WE):
Anionowe związki powierzchniowo-czynne< 5 %; rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, substancje dodatkowe.
pH (koncentratu)= ok.11

Obszar zastosowania:
Do usuwania resztek farb i kleju ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników z tworzywa sztucznego lub pokrytych tworzywem sztucznym oraz ze stali szlachetnej, aluminium, aluminium eloksolowanego itp. Uwaga!Lakiery (na bazie wodnej) i powłoki wrażliwe na działanie rozpuszczalników zostaną rozpuszczone.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu wytrzymałość materiału na działanie produktu!
Czyszczenie powierzchni:
Resztki farby lub kleju spryskać produktem, chwilę odczekać, zebrać ścierką.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m2:
Mycie powierzchni: 20 ml.

GHS07, Uwaga (w koncentracie);
H319Działa drażniąco na oczy.
P280Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie: 6 x 750ml butelek ze spryskiwaczem w kartonie.

Producent

KIEHL

Waga0.75 kg
Pojemność