KIEHL DIWA-Basic Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych - BDT Service

KIEHL DIWA-Basic Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

od 137,99  z VAT

Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

EAN: N/A SKU: KIE00260A Kategorie: , ,
KIEHL DIWA-Basic Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

DIWA-Basic
Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych.

Właściwości Płynny środek przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno – i wielokomorowych. DIWA- Basic zapewnia szybkie i dokładne usuwanie resztek pokarmów oraz osadów z herbaty i kawy. Redukuje nawarstwianie się skrobi na mytych naczyniach. Produkt jest skuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych. DIWA- Basic jest wolny od NTA, chloru i fosforanu, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego i delikatny dla czyszczonego materiału.

Skład (wg 648/2004/WE):
Amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5 %, zasady, inhibitor korozji.
pH (koncentratu): ok. 13,5
pH (roztworu roboczego): ok.10,5

Obszar zastosowania:
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji ze środkiem do płukania naczyń DIWA- Pronto.

Sposób użycia:
Dozowanie produktu DIWA-Basic następuje za pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje ustawione przez technika serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych ( twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki). Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 1,5 – 5 g na 1 L wody.
W przypadku zmiany produktu dozownik i wężyki dozownika należy gruntownie przepłukać wodą.

Zużycie:
Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI)

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
2×5 L kanister,
20 L kanister

Waga Brak danych
Pojemność

,

Brand

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL DIWA-Basic Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych