KIEHL ARCANDIS®-Forte Płyn do intensywnego mycia w zmywarkach przemysłowych - BDT Service

KIEHL ARCANDIS®-Forte Płyn do intensywnego mycia w zmywarkach przemysłowych

od 359,05  z VAT

Płyn do inten. mycia w zmywarkach przemysłowych

EAN: N/A SKU: KIE00238A Kategorie: , ,
KIEHL ARCANDIS®-Forte Płyn do intensywnego mycia w zmywarkach przemysłowych

Kiehl ARCANDIS®-Forte

Intensywny płyn do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych.

Właściwości:

Płynny, wysokoalkaliczny koncentrat przeznaczony do mycia gruntownego naczyń w zmywarkach przemysłowych. Produkt jest wolny od chloru i fosforanów, posiada dużą siłę mycia. Bardzo efektywnie usuwa warstwy skrobi i zabrudzenia białkiem, zwłaszcza przy dużej szybkości przesuwu taśmy. Zapewnia higieniczne mycie naczyń zapobiegając odkładaniu się skrobi. ARCANDIS®-Forte jest produktem przeznaczonym do stosowania z wodą miękką, w szczególności do skali twardości 3 °dH ( 0,534 mmol/L). W przypadku wyższej twardości wody należy zainstalować urządzenie zmiękczające wodę.

Skład (wg 648/2004/WE):

Zasady, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5%, substancje pomocnicze.
pH (koncentratu) = ok. 14
pH (roztworu roboczego) = ok. 11

Obszar zastosowania:

Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji z nabłyszczaczem do naczyń ARCANDIS®-Shine lub -Splend.

Sposób użycia:

Dozowanie produktu ARCANDIS®-Forte następuje za pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje nastawione przez technika serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki). Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 1 – 3,5 g na 1 L wody. Po zmianie produktu należy przepłukać gruntownie wodą urządzenie dozujące i przynależne wężyki.

Zużycie:

Zużycie chemii zależy od specyficznych warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hydroyide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
10 L kanister,
20 L kanister

Chronić przed mrozem!

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL ARCANDIS®-Forte Płyn do intensywnego mycia w zmywarkach przemysłowych