KIEHL ARCANDIS®-Classic Płyn do mycia naczyń w zmywarkach - BDT Service

KIEHL ARCANDIS®-Classic Płyn do mycia naczyń w zmywarkach

od 405,74  z VAT

Intensywny środek do mycia naczyń o niewielkiej zawartości chloru

EAN: N/A SKU: KIE00230A Kategorie: , ,
KIEHL ARCANDIS®-Classic Płyn do mycia naczyń w zmywarkach

Kiehl ARCANDIS®-Classic

Intensywny środek do mycia naczyń o niewielkiej zawartości chloru.

Właściwości:

Płynny środek w koncentracie przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno – i wielokomorowych. ARCANDIS®-Classic zapewnia szczególnie szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty i kawy oraz uporczywych resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na mytych naczyniach. Produkt jest wysoko skuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych, przez co przyczynia się do zachowania wartości eksploatowanych zmywarek. Formuła ARCANDIS®-Classic zapewnia higieniczną czystość naczyń.

Skład (wg 648/2004/WE):

Fosforany 15-30%, środek wybielający na bazie chloru < 5%, fosfoniany, zasady, inhibitor korozji.
pH (koncentratu) = ok. 13,5
pH (roztworu roboczego) = ok. 11

Obszar zastosowania:

Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji ze środkiem do płukania naczyń ARCANDIS®-Shine lub -Spelnd.

Sposób użycia:

Dozowanie produktu ARCANDIS®-Classic następuje za pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje nastawione przez technika serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki). Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 2-5 g na 1 L wody. Po zmianie produktu należy przepłukać gruntownie wodą urządzenie dozujące i przynależne wężyki.

Zużycie:

Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie:
10 L kanister,
20 L kanister.

Waga Brak danych
Pojemność

, ,

Producent

KIEHL & ŻEGARSKI

Firma KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w  1995 r. przez Pana  Bogusława Żegarskiego prezesa firmy, który wspólnie z synami: Robertem- dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży oraz Przemysławem -dyr. zarządzającym, podjęli całkiem nowe i trudne wyzwanie kształtowania nieistniejącego jeszcze wtedy w Polsce profesjonalnego rynku czystości. Ideą firmy było wdrażanie i dostosowywanie do warunków rodzimych nowoczesnych technologii i niezawodnych rozwiązań czystościowych autorstwa niemieckiej fabryki chemicznej JOHANNESKIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-pielęgnacyjnych w Niemczech. Ścisła współpraca z producentem zaowocowała w krótkim czasie dla KIEHL & ŻEGARSKI statusem jedynego na terenie Polski generalnego przedstawicielstwa JOHANNES KIEHL KG.  Działalność firmy była początkowo skoncentrowana na obecnym województwie mazowieckim, aby po kilku latach objąć swym zasięgiem pozostałe regiony. Rozległa sieć dystrybutorska obejmuje dzisiaj teren całej Polski. Na bazie idei i doradztwa  technologicznego KIEHL & ŻEGARSKI powstały nowoczesne firmy cleaningowe oraz hurtownie chemii profesjonalnej  w całym kraju.  Obecnie po 23 latach działalności firma jest najbardziej rozpoznawalnym liderem branży czystości w Polsce i posiada prężną sieć dystrybutorską.  Każdy  pracownik KIEHL & ŻEGARSKI przechodzi specjalistyczne szkolenie, zgodnie z dewizą, iż dystrybucję chemii specjalistycznej uskutecznia profesjonalna wiedza i doradztwo technologiczne.
KIEHL ARCANDIS®-Classic Płyn do mycia naczyń w zmywarkach